Czy da się jeszcze bezpiecznie oszczędzać?

Lokaty i konta oszczędnościowe są obecnie najbezpieczniejszą formą oszczędzania na rynku bankowości. Jednak co w przypadku, kiedy bank zbankrutuje? Nad tym pytaniem zaczęła się ostatnio zastanawiać duża część Polaków po ogłoszeniu bankructwa jednego z największych banków spółdzielczych działających na terenie naszego kraju – SK Banku.

Jak najlepiej chronić swoje oszczędności?
Oczywiście wszystkie pieniądze przetrzymywane na lokatach i kontach oszczędnościowych są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak więc w przypadku ogłoszenia upadłości banku, pieniądze zgromadzone w depozytach zostaną zwrócone klientom. Jednak to zabezpieczenie obowiązuje tylko do kwoty 100 tys. euro. Tym samym osoby osiadające większą ilość oszczędności nie tylko powinny, a wręcz zmuszone są zadbać same o posiadaną nadwyżkę finansową.

Pierwszym sposobem na ochronę swoich pieniędzy jest złożenie ich w kilku różnych bankach. Jest to oczywiście rozwiązanie dla osób posiadających oszczędności o kwocie większej niż równowartość 100 tys. euro przeliczonej na złotówki. Jeśli więc osoba dysponuje kwotą 600 tys. powinna ona wpłacić 300 tys. zł do banku A i 300 tys. zł do banku B. Dzięki temu będzie miała pewność odzyskania wszystkich pieniędzy z obu instytucji, a oprócz tego będzie mogła porównać jak rosną odsetki w obu bankach.

Drugi sposób to ochronienia dużych nadwyżek finansowych jest dywersyfikacja, czyli rozproszenie pieniędzy pomiędzy różne instrumenty finansowe dostępne na rynku. Do najbardziej bezpiecznych zalicza się między innymi jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego oraz obligacje skarbowe.

Jeśli chodzi o fundusze rynku pieniężnego to jest to produkt, z którego może skorzystać każdy posiadacz nadwyżek finansowych, jest on bowiem oferowany niemal przez wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działające w Polsce. Należy pamiętać, że środki zgromadzone w TFI nie wchodzą do masy upadłościowej tej instytucji ani do masy upadłościowej banku depozytariusza (on prowadzi rachunki i rejestry danego TFI). Przez to stanowią one zawsze własność uczestnika wybranego funduszu.

Zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa naszej gotówki jest zakup obligacji skarbowych. Emitentem tych papierów jest Skarb Państwa. Tak więc stracić na tej inwestycji moglibyśmy jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości naszego kraju, co w obecnych warunkach rynkowych jest czymś praktycznie niemożliwym.

Przez niezwykle nieprzewidywalny rynek finansowy, zarządzanie pieniędzmi przez klienta wymaga od niego nie tylko podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania instrumentów służących do pomnażania gotówki ale także zdrowego rozsądku. Dlatego też, osoby z pokaźnymi oszczędnościami, powinny co najmniej raz na kwartał przeprowadzać dokładną inwentaryzację produktów, w których ulokowali nadwyżki finansowe. Ważne jest również, aby na bieżąco śledzić sytuację jaka występuje w całej gospodarce oraz sprawdzać oferty banków, m.in. wykorzystując taki ranking lokat.

Jak oszczędzać na produktach dniach codziennego?