Kto może liczyć na lepsze emerytury?

Emerytury w Polsce to temat dosyć chodliwy. Głównie ze względu na to, że wiele osób jest zdania, iż w niedługim czasie może być spory problem zwłaszcza jeżeli chodzi o ich wypłacalność. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że emerytury mogą być dla nich problematyczne. Mimo wszystko są pewne grupy społeczne, które są w tym wszystkim na bardzo uprzywilejowanym stanowisku. Nie mają się one czego obawiać, jeżeli chodzi o emerytury. Ponadto istnieją grupy społeczne, które otrzymają swoje emerytury znacznie wcześniej niż reszta. Mimo tego, że nie odbyli oni, az tak długiego stażu zawodowego. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na to komu przysługują wcześniejsze emerytury. Wszystkie osoby, które należą do tych grup społecznych powinny dobrze o tym wiedzieć. Jednak z drugiej strony czy taki system emerytalny jest sprawiedliwy? Niektórzy ludzie otrzymują naprawdę niskie świadczenia emerytalne mimo tego, że przepracowali ponad 40 lat swojego życia.

Kto może dostać wcześniejszą emeryturę?

Pierwsza grupą osób, która może skorzystać ze wcześniejszej emerytury są osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku. Na dzień dzisiejszy z tej emerytury mogą skorzystać jedynie mężczyźni, ponieważ kobiety urodzony w tym roku ukończyli się potrzebny wiek do osiągnięcia emerytury. Żeby przejść na te emeryturę kazdy mężczyzna musi mieć skończone 60 lat oraz dodatkowo 25 lat stażu pracy, a ponadto posiadać zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Ewentualnie posiadać skończone 60 lat oraz 35 lat stażu. Wtedy może być ciągle zdolny do pracy. Drugą kategorią osób są osoby, które urodziły się po 1 stycznia 1949 roku i w 2008 roku spełnili oni warunki wiekowe oraz stażowe. Mężczyzna ukończył 60 lat oraz posiada 35 lat stażu, zaś kobieta posiada 55 lat i posiada 30 lat stażu. Ten warunek tak naprawdę mogą spełnić jedynie kobiety. Ponieważ mężczyźni urodzeni po 1948 roku nie ukończyli 60 lat w 2008 roku. Zaś jeżeli kobieta nie przeszła na emeryturę w 2008 roku nie oznacza to wcale, że nie może tego zrobić w najbliższym czasie. Prawda jest taka, że może przejść na nią kiedy tylko zechce. Jednak żeby mieć wcześniejszą emeryturę nie można skończyć ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat. W innym razie ZUS najzwyczajniej w świecie naliczy emeryturę na całkowicie nowych, a tym samym mniej korzystnych warunkach.

Jakie grupy zawodowe mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę?

Na wcześniejszą emeryturę mogą również liczyć wszystkie osoby, które są urodzone po roku 1948 i pracują w szczególnych warunkach, albo wykonują pracę o szczególnym charakterze. Są to między innymi kolejarze, artyści, twórcy oraz hutnicy. Wszystkie zawody, które są uprzywilejowane są wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 roku, dotyczącego wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach, albo w szczególnym charakterze DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm. W sytuacji gdy w 1998 roku osiągnęło się 25 lat stażu jako mężczyzna, albo 20 lat stażu jako kobieta. Z czego 15 lat było wykonywane w szczególnych warunkach, albo o szczególnym charakterze to bez względu na jakiekolwiek zmiany rządowe ma się prawo do wcześniejszej emerytury. Gdy przejdzie się na wcześniejszą emeryturę można będzie jedynie dorobić kwotę w wysokości 70 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W sytuacji, gdy podczas dorabiania sobie pieniędzy emeryt przekroczy 130 procent przeciętnej pensji to ZUS wstrzyma mu wypłacanie emerytury.

Ponadto istnieje jeszcze znacznie więcej grup społecznych, które są specjalnie traktowane przez państwo. Wielu osobom w Polsce, bo aż 270 tysiącom obywateli przysługuje emerytura pomostowa. Dzięki, której można skończyć pracę o 5 lat wcześniej, niż jest to ustawowo przewidziane. Zdarzają się nawet przypadki, że niektóre osoby mogą przejść na emeryturę pomostową nawet 10 lat wcześniej. Zaś w przypadku gdy jesteś osobą, której nie przysługują tego typu wcześniejsze emerytury to zawsze możesz złapać się na tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne dotyczą grupy osób, które zostały zwolnione z zakładu pracy z winy pracodawcy. Ponadto do tego typu zwolnień zalicza się również wszelkiej maści zwolnienia grupowe. Żeby dostać takie świadczenie przedemerytalne trzeba zdawać sobie sprawę z tego, ze trzeba posiadać staż pracy w wysokości 20 lat, w przypadku kobiety i 25 w przypadku mężczyzny oraz kolejno grupy, które się o to starają muszą mieć 56 lat oraz 61 lat. Zaś w przypadku gdy ma się 35 lat dla kobiet, albo 40 dla mężczyzn to świadczenie przedemerytalne dostanie się obojętnie od wieku pracownika.

Jak prowadzić własną firmę na emeryturze?

Ratunku! Brak składek na rachunku OFE. Co robić?